2023 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

2023 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මීට ටික වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සභානායක අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විසින් එම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ අතර රාජ්‍ය ණය ගැනීමේ සීමාව තවත් රුපියල් බිලියන 663කින් ඉහළ දැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *