දුරකතන සමාගම් ගාස්තු වැඩිකිරීමට අවසර අරන් නෑ – TRC කියයි

රජය විසින් පනවන ලද නව සමාජ ආරක්ෂණ බද්ධ පදනම් කොට දුරකතන සමාගම් විසින් දුරකතන හා අන්තර්ජාල සේවාවන් වෙනුවෙන් අය කර ගාස්තු වැඩි කිරීම සිදු කර ඇත්තේ සිය කොමිසමේ අවසරය නොමැතිව බව විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිසන් සභාව පවසයි.

විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිසන් සභාව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අදාල ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා ඉල්ලීම්ක් හෝ අදාල සමාගම් විසින් මෙතෙක් සිදු කර නොමැති බවයි. ඒ් අනුව අදාල දුරකතන සමාගම්වලට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවත් විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිසන් සභාව විසින් සඳහන් කර ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *