ජවිපේ වෘත්තීය සමිති නියෝගයෙන් දුම්රිය නියාමකවරු “වර්ජනයක්!” කියමින් හදිස්සියේ දුම්රියෙන් බසිති.

දුම්රිය නියාමකවරුන් හදිසි වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ එම වෘත්තීය සමිති දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සමඟ මේ වනවිට සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කර ඇති බවය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *