නොරොච්චෝලේ බිඳ වැටීමක් -විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝවන ලකුණු

නොරොච්චෝලේ 3 වන ගල් අඟුරු බලාගාරය තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් අක්‍රීය වී තිබෙනවා

එම නිසා විදුලි කප්පාදුව දීර්ඝ කිරීමට සිදුවනු ඇති බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම දැනුම් දෙන්නේ .

එමෙන්ම නිශ්චිත විදුලි කප්පාදු කාලසටහන පිළිබඳව ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ඇති

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *