තවමත් ආදරේද මන්දා..! කාන්තා දින මනුෂ සහ හිටපු බිරිද සමාජ මාධ්‍ය තුල ආදරය නිසා ගැටෙයි..!

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර මහතා තම සමාජ ජාල ඉදිරියේ තබා ඇති සටහනකට ඔහුගේ හිටපු බිරිද රොෂානා ඔඩ්ඩච්චි විසින් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත.

එම සටහන් දෙක මෙහි දැක්වේ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *