පළාත් සභා මාර්තු..! පළමු කැරට් අලය පෙබරවාරි 01 වනදා සිට..! අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10 කට සහනයක්

ලබන පෙබරවාරි 01 වනදා සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10 ක් සඳහා ස්ථාවර මිලක් පවත්වාගෙන යාමට වෙළඳ අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා. විෂයභාර අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසුවේ මාස 06 ක කාලයක් මෙම ස්ථාවර මිල පවත්වාගෙන යාම ආණ්ඩුවේ අරමුණ බවයි. 

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *