රතු මල්ලිලාට අද අතිතය අමතකයි..! අනුරට ප්‍රහාරයක්..!

මේ රට විනාශ කළේ රාජපක්ෂලා. රාජපක්ෂලා බලයට ගෙන්න  ගෙන්ගෙට ගිය රතු මල්ලිලාට හොරු ඇල්ලීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැතැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා 02 දින දඹුල්ලේ දී පැවසීය. 

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *