පාර්ලිමේන්තුව උත්සවයට ආචාර වෙඩිමුර නැහැ

පාර්ලිමේන්තුව විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී ආචාර වෙඩිමුර සහ හමුදා උත්තමාචාර කිසිවක් නොපවත්වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

එසේම රථ සහ  අශ්වාරෝහක පෙළපාළිද  නොපැවැත්වෙනු ඇත

උත්සවය වියදම් පාලනය කිරීමේ පියවරක් ලෙස  සරලව සහ චාම් අයුරින් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධාන කරන බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා ලංකාදීප යට  පැවසීය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *