කුස්සියේ විලාපය ඔබේ නගරයටත්..! විරෝධතා සැලස්ම මෙන්න..!

Black Cap Movement තරුණ සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු කුස්සියේ විලාපය නැමති සාම්ප්‍රදායික උද්ඝෝෂණ රටාවෙන් ඔබ්බට ගිය නව ආරක උද්ඝෝෂණ මාලාවේ පළමු පියවර ඊයේ දින කොහුවල මංසන්ධියේදි විශාල ජන සහභාගීත්වයක් සහිතව අතිසාර්ථකව පැවැත්වුනු අතර ඉදිරි දින කිහිපය සදහා වු උද්ඝෝෂන සැලසුමද මේ මොහොත වන විට ඔවුන් විසින් ජනගත කර ඇත. එය පහතින්..!

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *