කොරෝනා මරණ 05ක තොරතුරු අද එලියට..! මුළු මරණ 181ක්..!

තවත් කොරෝනා මරණ 5ක් සිදු වී ඇති බව අද උදෑසනින්ම රජය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොරෝනා මරණ ගණන 181ක්.

මියගිය පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු පහතින්

No description available.
Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *